Συμβουλευτική ζευγαριών

Συνήθως στις συνεδρίες ζευγαριού, το ζευγάρι έχει την ευκαιρία να επεξεργαστεί θέματα που το απασχολούν με σκοπό τα μέλη του να ζήσουν μια πιο ικανοποιητική ζωή. Το ζευγάρι μπορεί να εντοπίσει το πρόβλημα που βρίσκεται πίσω από μια σύγκρουση ή μια κρίση και να ανακαλύψει τρόπους για τη λύση του. Ο καθένας αναγνωρίζει τις βαθύτερες συναισθηματικές του ανάγκες, ακούει τον άλλο με συναισθηματική κατανόηση και τον αποδέχεται χωρίς να τον κρίνει και να τον  παρερμηνεύει. Ταυτόχρονα, αποκτά συνείδηση της αμοιβαίας ευθύνης του. Τέλος, η συνέχισή ή όχι της κοινής ζωής και σχέσης εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέληση του ζευγαριού για βαθύτερη και ουσιαστική επικοινωνία.

Οι συνεδρίες ζευγαριού βασίζονται αποκλειστικά στην αλληλεπίδραση ζευγαριού και θεραπευτή. Ο θεραπευτής με τη στάση του διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και αποδοχής. Η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των εσωτερικών δυνάμεων του ζευγαριού, στις δεξιότητες επικοινωνίας και στις βαθύτερες επιθυμίες του.