Ομάδες συνάντησης προσωπικής ανάπτυξης

Ομάδες συνάντησης,προσωπικής ανάπτυξης

Στις ομάδες, το κάθε μέλος συμμετέχει και εκφράζεται στο βαθμό που επιθυμεί. Δίνεται η δυνατότητα στο κάθε μέλος να ανακαλύψει τις βαθύτερες επιθυμίες του, να ξετυλίξει το κουβάρι των πτυχών του εαυτού του, να ξεκαθαρίσει τους στόχους του, να μάθει να διαχειρίζεται το άγχος του, να βρίσκει διεξόδους στα προβλήματα της καθημερινότητας, να σχετιστεί και να επικοινωνήσει με άλλα άτομα, βελτιώνοντας σημαντικά τις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Η εμψύχωση των ομάδων γίνεται με τις αρχές της Παρεμβαίνουσας μη κατευθυντικότητας. Βασιζόμαστε στις αρχές έτσι όπως έχουν οριστεί από τον Carl Rogers (μέσω της άνευ όρων αποδοχής, της ενσυναίσθησης, της ενεργητικής ακρόασης, της αναπλαισίωσης και της αυθεντικότητας του εμψυχωτή) και εμπλουτιστεί από τον Μichel Lobrot (μέσω της μη-κατευθυντικής παρέμβασης, των τεχνικών ανάγνωσης των επιθυμιών,της αρχής της εμπλοκής,της αρχής της θετικότητας, της αντανάκλασης,της αντήχησης). Στις προτάσεις μας χρησιμοποιούμε μεθόδους και τεχνικές.