Εκπαίδευση στη μέθοδο της NDI

Σημ: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει, τουλάχιστον, το 25ο έτος της          ηλικίας τους κατά το πέρας των σπουδών τους.

Δείτε εδώ τον οδηγό σπουδών : ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

  Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Καίτη Κανακάκη

τηλ: 6977719046, 210 6451247 και 210 6425838

 

 

 

.