Ατομικές συνεδρίες

Ατομικές συνεδρίες

Στις ατομικές συνεδρίες, δίνεται η δυνατότητα στο άτομο να ελευθερωθεί μέσω της έκφρασης και του θετικού βιώματος ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τη φυσιολογική του ανάπτυξη και ωρίμανση, ξεπερνώντας τα εμπόδια και προχωρώντας προς την πραγματοποίηση των επιθυμιών του. Σεβόμενος τον προσωπικό του ρυθμό, έρχεται σε επαφή με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, συνειδητοποιεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και κινείται προς την πραγματοποίησή τους.

Ο θεραπευτής συνοδεύει τον θεραπευόμενο και τον διευκολύνει με προτάσεις,  που σκοπό έχουν την αυτογνωσία, την εμβάθυνση στο πρόβλημα και την ανάδυση των επιθυμιών.