ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προσφέρουμε συμβουλευτικές, ψυχολογικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες στον τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων και της προσωπικής ανάπτυξης, κατά κύριο λόγο μέσα από προσωπικές συνεδρίες, ομάδες ανάπτυξης και εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στην μέθοδο.

Τα ζητήματα που απασχολούν τους πελάτες μας είναι συνήθως:

 • η διαχείριση του άγχους
 • η χαμηλή αυτοπεποίθηση
 • τα προβλήματα που προκύπτουν στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • τα ερωτήματα και οι ανησυχίες στον τομέα της σεξουαλικότητας
 • διάφορα θέματα εθισμών
 • ψυχοσωματικές καταστάσεις
 • διαταραχές που συνήθως προκαλούνται από το στρες
 • αποφάσεις ζωής
 • καταστάσεις μοναξιάς και έλλειψη στόχου ζωής

Απευθυνόμαστε στον κάθε ένα, ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο:

 • παιδιά
 • εφήβους, και
 • ενήλικες

Προσφέρουμε προσωπικές συνεδρίες αλλά και τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές συνεδρίες, όπου αυτό είναι αναπόφευκτο. Ακόμα, οργανώνουμε ομάδες αυτογνωσίας, αλληλοβοήθειας και ομάδες κοινών ενδιαφερόντων. Διοργανώνουμε, επίσης, ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια σε δικές μας ομάδες ή άλλα οργανωμένα σύνολα.

Ακολουθούμε το γενικό κώδικα δεοντολογίας, όπως αυτός ορίζεται από την Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής και του Συλλόγου Ψυχολόγων. Οι θεραπευόμενοί μας καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο, εκτός από την περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή του ίδιου του ή κάποιου άλλου.

Για μια πιο προσωπική ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,προκειμένου να ορίσουμε μια κατ’ιδίαν συνάντηση ή τηλεφωνικό ραντεβού.